Presentation

Jag bygger min konst i textil av fibertråd: ibland tunt siden, lintow och även metalltråd.
Mina verk bygger en taktil känsla av de berättelser jag strävar efter att gestalta.
Tillsammans med materialen och tekniken vävs och förkroppsligas något, detta samspel är det som är centralt i min konst.

Mina arbetsformat är stora, jag trivs med att arbeta stort. Mina verk får gärna ta plats i form av installationer i olika rumsliga miljöer. Detta undersökande – och de berättelser om detta undersökande – som mina verk gestaltar, handlar ofta om verkliga skeenden från livet. Livsöden, tid och kontraster. Föränderligheten. Allt detta vävs bokstavligen samman i min konst, och jag ser den som resultatet av ett viktigt samspel.

Kroppen, rummet,
föränderligheten – och berättelserna där ur.

Mina verk är ibland uppbyggda av material jag själv tagit fram, vävt, bearbetat och kontrollerat från början.
Ibland byggs mina verk av redan befintliga material och tyger som jag undersöker vidare genom tillfogning, borttagning, färgning och liknande.

Jag låter titlarna tala – ett ofta ganska tydligt samspel mellan mina verk och dess titlar ger en förstärkning och ibland en ytterligare dimension till verkens innebörd.

Biografi

Brita Huggert är verksam textilkonstnär i Göteborg. Brita har läst både textilprogram och kurser i mönsterkonstruktion på Blekingsläns Folkhögskola år 2005-2007, samt på Göteborgs Tillskärarakademi 2007-2008. År 2015 tog hon sin masterexamen i textilkonst vid HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg.

 

 — — — — — — — — — 

 

English

I make my art out of textiles, out of thread and sometimes of thin silk, flaxyarn and metalthread. My works construct something tactile out of the stories I aim to tell. Along with the material and their technique something is embodied, and it is this interaction that is central in my art.

I like to keep the format of my works quite large, and I like working with large
measurements. My works can with benefits be placed in different spatial contexts. This searching process – and the stories about this searching process – that my works are embodying, is most of the time telling a story from true courses of events.

The inconstancy. All this is literally being weaved together in my art, and I see my works as a result of an important interaction. The body, the place, the inconstancy – and the stories from them.

I sometimes construct the materials myself, I do the weaving and processing from scratch. This way I can have close to absolute controle over how I want the outcome to look.
Sometimes I build my works out of existing materials at hand. This is a good way to explore different properties in the material that may or may not be obvious at first sight, through adding, removing, coloring and similar processes.

I allow the titles of my works to take up much space in the interpretation of them. There is often a close interaction between my works and the titles I give them. The title carries an amplification, and this connection between title and work gives the object an extra dimension to its meaning.

Biography

Brita Huggert is a textile artist living and working in Gothenburg. Brita has studied both the textileprogram and courses in patternmaking at Blekingeläns Folkhögskola 2005-2007, aswell as at Göteborgs Tillskärarakademi in 2007-2008.
In 2015 she graduated with a Master (MA2) of Fine Arts in Applied Arts with
Specialization in Textiles Art, at HDK – School of Design and Crafts, in Gothenburg.